2014-06-05 10:02 #0 av: Gorbru

Jag är själv tvilling och har därigenom ett särskilt intresse för tvillingar och det starka band tvillingar har till varandra. Jag är också intresserad av de märkliga upplevelser många tvillingar rapporterar att de har till varandra - många säger sig kunna känna av hur den andre har det, fysiskt och psykiskt, fast de är långt ifrån varandra och inte alls känner till vad den andre håller på med. Känner du igen dig?

Jag undersöker nu vilka upplevelser svenska tvillingar har haft av detta slag och vill ha kontakt med er, kanske också för att i experiment undersöka tvillingtelepati. Den 2 juni 2014 hade AB ett reportage om min forskning. Jag är knuten till Greenwich Unversity i London, samt samarbetar med Göteborgs Universitet. Vill du veta mer om forskningsprojektet och delta, meddela per epost goran.brusewitz@bredband.net eller sms 0708-10 35 32.

Göran Brusewitz, Nacka